ورود به سامانه


زمان ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ دسته بندی: فراخوان جذب سرمایه گذار
فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری دیری فارم، روبروی هتل نخل آبادان (زمین مثلثی) بمنظور احداث مجتمع تجاری- خدماتی- اداری

تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار

 سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد طرح سرمایه گذاری ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح دارای توان مالی، فنی و اجرایی واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 96/10/16لغایت  96/10/21 جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ 96/11/07  برای تحویل اسناد فراخوان طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

ردیف

نام طرح

مبلغ سرمایه گذاری اولیه (ریال)

نوع و مدت قرارداد

1

فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری دیری فارم، روبروی هتل نخل آبادان (زمین مثلثی) بمنظور احداث مجتمع تجاری- خدماتی- اداری

 49,000,0000,000 ریال

 فروش زمین

  • اسناد فراخوان بصورت اینترنتی و صرفا از طریق سایت سازمان منطقه آزاد اروند قابل دریافت می باشد.
  • محل تحویل پاکات : دفتر مدیریت توسعه و تسهیل سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند.
  • هرگونه اطلاع رسانی رسمی و اخبار مرتبط با فراخوان از طریق بخش مناقصات و مزایدات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه متقاضیان خواهد رسید.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان قید گردیده است.

هزینه چاپ آگهی به عهده سرمایه گذار منتخب می باشد.

  • مسیر دریافت اسناد فراخوان از طریق سایت :
  •                                   الف ) سایت سازمان منطقه آزاد اروند – خدمات الکترونیک – امور قراردادها- سامانه جامع معاملات
  •                                     ب) سایت سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند – اخبار و اطلاعیه
  • آدرس سایت اینترنتی  :      

     

http://www.arvandfreezone.com