ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها
اعلام نتیجه تجدید فراخوان مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ دسته بندی: اعلام نتیجه مناقصه
اعلام نتیجه تجدید فراخوان مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند
اصلاحیه فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری دیری فارم، روبروی هتل نخل آبادان (زمین مثلثی) بمنظور احداث مجتمع تجاری- خدماتی- اداری
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ دسته بندی: اصلاحیه
اصلاحیه فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری دیری فارم، روبروی هتل نخل آبادان (زمین مثلثی) بمنظور احداث مجتمع تجاری- خدماتی- اداری
فراخوان مزایده فروش یک دستگاه ایکس ری موجود در انبار فرودگاه آیت اله جمی آبادان
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ دسته بندی: فراخوان برگزاری مزایده
فراخوان مزایده فروش یک دستگاه ایکس ری موجود در انبار فرودگاه آیت اله جمی
فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری دیری فارم، روبروی هتل نخل آبادان (زمین مثلثی) بمنظور احداث مجتمع تجاری- خدماتی- اداری
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ دسته بندی: فراخوان جذب سرمایه گذار
فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری دیری فارم، روبروی هتل نخل آبادان (زمین مثلثی) بمنظور احداث مجتمع تجاری- خدماتی- اداری
تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل ۴ ستاره
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ دسته بندی: فراخوان جذب سرمایه گذار
تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل ۴ ستاره
تجدید فراخوان مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی تجهیزات وعملیات اجرایی شامل نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری ، دوربینهای نظارتی، سیستم برق رسانی و روشنایی مورد نیاز نظارت تصویری دیوار پیرامونی
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ دسته بندی: تجدید فراخوان برگزاری مناقصه
تجدید فراخوان مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی تجهیزات وعملیات اجرایی شامل نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری ، دوربینهای نظارتی، سیستم برق رسانی و روشنایی
اعلام نتیجه مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ دسته بندی: اعلام نتیجه مناقصه
اعلام نتیجه مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند
اعلام نتیجه ارائه خدمات ایمنی و آتشنشانی شلمچه و سایت صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ دسته بندی: اعلام نتیجه مناقصه
اعلام نتیجه ارائه خدمات ایمنی و آتشنشانی شلمچه و سایت صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند
اصلاحیه شماره سه مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ دسته بندی: اصلاحیه
اصلاحیه شماره سه مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند
اصلاحیه شماره دو مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ دسته بندی: اصلاحیه
اصلاحیه مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند
اصلاحیه مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ دسته بندی: اصلاحیه
اصلاحیه مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند
مرحله دوم فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ دسته بندی: فراخوان جذب سرمایه گذار
مرحله دوم فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP
تعیین تاریخ بازگشایی پاکات مناقصات ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه و سایت صنعتی منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ دسته بندی: تعویق زمان بازگشایی پاکات
تعیین تاریخ بازگشایی پاکات مناقصات ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه و سایت صنعتی منطقه آزاد اروند
تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل ۴ ستاره
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ دسته بندی: فراخوان جذب سرمایه گذار
تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل ۴ ستاره
فراخوان مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی تجهیزات شبکه فیبر نوری ، دوربینهای نظارتی، سیستم برق رسانی و روشنایی مورد نیاز نظارت تصویری دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ دسته بندی: فراخوان برگزاری مناقصه
خرید، حمل، بارگیری و باراندازی تجهیزات وعملیات اجرایی شامل نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری ، دوربینهای نظارتی، سیستم برق رسانی و روشنایی مورد نیاز نظارت تصویری دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند (حدفاصل گیت ماهشهر-آبادان تا کانال ژیان)
اصلاحیه شماره ۲ فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ دسته بندی: اصلاحیه
اصلاحیه شماره ۲ فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند
اصلاحیه شماره ۲ فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ دسته بندی: اصلاحیه
اصلاحیه شماره ۲ فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد اروند
فراخوان جذب سرمایه گذار جهت واگذاری سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی اروند به منظور احداث مرکز برندینگ
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ دسته بندی: فراخوان جذب سرمایه گذار
فراخوان جذب سرمایه گذار جهت واگذاری سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی اروند به منظور احداث مرکز برندینگ
اصلاحیه فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل ۴ ستاره
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دسته بندی: اصلاحیه
اصلاحیه فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل ۴ ستاره
اصلاحیه شماره یک فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ دسته بندی: اصلاحیه
اصلاحیه شماره یک فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند
اصلاحیه شماره یک فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ دسته بندی: اصلاحیه
اصلاحیه شماره یک فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد اروند
اعلام نتیجه مزایدات فروش اقلام، لوازم و تجهیزات آهنی و فروش تجهیزات برقی مازاد در مراکز و واحد های سازمان
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ دسته بندی: اعلام نتیجه مزایده
اعلام نتیجه مزایدات فروش اقلام، لوازم و تجهیزات آهنی و فروش تجهیزات برقی مازاد در مراکز و واحد های سازمان
اصلاحیه فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی سازمان و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ دسته بندی: فراخوان برگزاری مناقصه
اصلاحیه فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی سازمان و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد اروند
فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی سازمان و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ دسته بندی: فراخوان برگزاری مناقصه
فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی سازمان و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد اروند
فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل ۴ ستاره
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ دسته بندی: فراخوان جذب سرمایه گذار
فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل ۴ ستاره
فراخوان تجدید مزایده فروش اقلام، لوازم و تجهیزات مازاد سازمان منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ دسته بندی: فراخوان برگزاری مزایده
فراخوان تجدید مزایده فروش اقلام، لوازم و تجهیزات مازاد سازمان منطقه آزاد اروند
فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ دسته بندی: فراخوان جذب سرمایه گذار
فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP
تجدید فراخوان مزایدات اموال عمومی سازمان (تجهیزات آبرسانی و تأسیساتی مازاد، اقلام، لوازم و تجهیزات آهنی و سایر تجهیزات ضایعاتی و مستعمل و یک دستگاه تاور کرین)
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ دسته بندی: تجدید فراخوان برگزاری مناقصه
تجدید فراخوان مزایدات اموال عمومی سازمان (تجهیزات آبرسانی و تأسیساتی مازاد، اقلام، لوازم و تجهیزات آهنی و سایر تجهیزات ضایعاتی و مستعمل و یک دستگاه تاور کرین)
تعویق زمان بازگشائی پاکات مزایدات فروش اقلام، لوازم و تجهیزات مازاد سازمان منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ دسته بندی: تعویق زمان بازگشایی پاکات
تعویق زمان بازگشائی پاکات مزایدات فروش اقلام، لوازم و تجهیزات مازاد سازمان منطقه آزاد اروند
اصلاحیه شماره یک فراخوان مزایده فروش اقلام و لوازم آهنی و سایر تجهیزات ضایعاتی و مستعمل
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ دسته بندی: اصلاحیه
اصلاحیه شماره یک فراخوان مزایده فروش اقلام و لوازم آهنی و سایر تجهیزات ضایعاتی و مستعمل
اصلاحیه شماره ۲ فراخوان مزایده فروش تجهیزات آبرسانی و تأسیساتی مازاد و مستعمل
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ دسته بندی: اصلاحیه
اصلاحیه شماره ۲ فراخوان مزایده فروش تجهیزات آبرسانی و تأسیساتی مازاد و مستعمل
لغو مزایده فروش تجهیزات برقی مازاد در مراکز و واحدهای سازمان منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ دسته بندی: اطلاعیه ها
لغو مزایده فروش تجهیزات برقی مازاد در مراکز و واحدهای سازمان منطقه آزاد اروند
اعلام نتیجه مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ دسته بندی: اعلام نتیجه مناقصه
اعلام نتیجه مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند
اطلاعیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ دسته بندی: اطلاعیه ها
اطلاعیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند
اصلاحیه شماره یک مزایده فروش تجهیزات آبرسانی و تأسیساتی مازاد و مستعمل
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ دسته بندی: اصلاحیه
اصلاحیه شماره یک مزایده فروش تجهیزات آبرسانی و تأسیساتی مازاد و مستعمل
مزایده فروش اقلام، لوازم و تجهیزات مازاد سازمان منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ دسته بندی: فراخوان برگزاری مزایده
مزایده فروش اقلام، لوازم و تجهیزات مازاد سازمان منطقه آزاد اروند
اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ دسته بندی: اصلاحیه
اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند
لغو فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ دسته بندی: لغو مناقصه یا ارزیابی کیفی
لغو فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی
تجدید فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ دسته بندی: تجدید فراخوان برگزاری مناقصه
انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند
فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ دسته بندی: فراخوان ارزیابی کیفی
نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند
اصلاحیه شماره یک مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ دسته بندی: اصلاحیه
مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند
اطلاعیه شماره یک مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ دسته بندی: اطلاعیه ها
مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند
فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ دسته بندی: فراخوان برگزاری مناقصه
مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند
اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ دسته بندی: اصلاحیه
اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی
اصلاحیه شماره یک فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ دسته بندی: اصلاحیه
اصلاحیه شماره یک فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی
فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند
زمان ارسال: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ دسته بندی: فراخوان ارزیابی کیفی
فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی