فهرست قراردادهای سرمایه گذاری
ردیف عنوان نوع قرارداد مبلغ کل قرارداد طرف قرارداد
۱ اجاره زمین به مساحت ۴۰ متر مربع در پارک هفده هکتاری به منظور احداث غرفه محصولات فرهنگی اجاره ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال عدنان صفری زاده نمایش متن قرارداد
۲ اجاره زمین به مساحت ۵۵۰۰۰ متر مربع واقع در شلمچه تحت جزئی از پلاک ۱۱/۱ بخش چهار خرمشهر به منظور احداث و بهره برداری پایانه صادراتی در مرز شلمچه اجاره ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شرکت اندیشه خلاق بندر نمایش متن قرارداد
۳ واگذاری زمین به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع واقع در ناحیه صنعتی از پلاک جزئی از۲۸۹ فرعی از ۱/۲ بخش ۷ خرمشهر به منظور احداث کارخانه محصولات لبنی فروش ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال شرکت اروند لبنیات خوزستان نمایش متن قرارداد
۴ واگذاری زمین به مساحت ۲۰۰ متر مربع در محدوده هفده هکتاری به منظور احداث رستوران تپه اجاره ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال آقای مهدی خضریان نمایش متن قرارداد
۵ واگذاری یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰۱۷۰ مترمربع در محدوده شهرک صنعتی آبادان به منظور ساخت کارخانه تولید کربورسیلسیم فروش ۱۰,۵۰۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال شرکت افزودنی های صنعتی آبادان نمایش متن قرارداد
۶ واگذاری یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰۰۰ مترمربع واقع در سایت صنعتی تحت پلاک ثبتی ۱/۲۸۹ مجزی شده از ۲ بخش ۷ خرمشهر اجاره ۱,۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال شرکت پمپ عمیق آبی صنعتی ایرانیان اروند نمایش متن قرارداد
۷ واگذاری یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع به واقع در ۱۷ هکتاری به منظور زمین فوتبال صابونی اجاره ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال آقای مجید پشوتن نمایش متن قرارداد
۸ واگذاری یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۰ مترمربع واقع در ۱۷ هکتاری به منظور احداث کافی شاپ(کافه سلامت) اجاره ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال آقای امیرحسین هلالات نمایش متن قرارداد
۹ واگذاری ۵۰۰۰۰۰ مترمربع واقع در ناحیه صنعتی از پلاک جزئی از ۴ بخش ۷ خرمشهر به منظور ساخت کارخانه ولید فرآورده های کک نفتی فروش ۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سازمان ایمیدرو نمایش متن قرارداد
۱۰ واگذاری یک قطعه زمین به مساحت ۳۳۸۰۰۰۰ مترمربع جزئی ۷/۶۲ بخش ۷ خرمشهر به منظور احداث کارخانه تولید فولاد و احداث پست برق صنعتی ایجاد فضای سبز فروش ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شرکت فولاد جهان آراء اروند نمایش متن قرارداد
۱۱ واگذاری زمین به مساحت ۸۰۰۰ مترمربع واقع در پایانه تجاری شلمچه باقیمانده پلاک ۱۱ به منظور عملیات تخلیه و بارگیری در ناحیه شلمچه اجاره ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال آقای قادر حمادی نمایش متن قرارداد
۱۲ واگذاری یک قطعه زمین به مساحت ۴۸۳۰ مترمربع واقع در ناحیه صنعتی پلاک ۱/۲۸۹ مجزی شده از پلاک ۲ بخش ۷ خرمشهر به منظور طرح توسعه شرکت خرد صنعت اروند فروش ۱,۸۶۴,۳۸۰,۰۰۰ ریال شرکت خرد صنعت اروند نمایش متن قرارداد
۱۳ واگذاری زمین به مساحت ۷۱۳۰ مترمربع واقع در اراضی ناحیه صنعتی از پلاک ۱/۲۸۹ مجزی شده از ۲ بخش ۷ خرمشهر فروش ۲,۵۵۲,۵۴۰,۰۰۰ ریال شرکت دیرگداز همراه اروند نمایش متن قرارداد
۱۴ واگذاری یک قطعه زمین به مساحت ۱۳۶۶۵/۹۳واقع در محدوده ۱۵ هکتاری جنب اداره بنادر و دریانوردی خرمشهر به پلاک های ۹/۱۰۸۵ و ۹/۸۶۴ و۹/۸۳۴ بخش ۴ خرمشهر به منظور احداث مجتمع سوخت رسانی اجاره ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال شرکت سوخت رسانی سباتی اروند نمایش متن قرارداد
۱۵ واگذاری زمین به مساحت ۱۴۰ هکتار واقع در بخشی از پلاک های ۲/۲ و ۳/۱ و ۳/۱۴ و ۲/۴ واقع در سایت صنعتی بخش ۷ خرمشهر به منظور احداث نیروگاه های تولید انرژی تجدیدپذیر اجاره ۶۰۴,۰۳۰ ریال شرکت توسعه زیست اروند نمایش متن قرارداد
۱۶ واگذاری زمین به مساحت ۵۰۰۰۰ مترمربع واقع در سایت تجاری شلمچه پلاک ۱۲/۳ بخش ۴ خرمشهر به منظور احداث هتل اجاره ۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شرکت عمران و توسعه امید زائر نمایش متن قرارداد
۱۷ واگذاری زمین به مساحت ۱۳۰۰۰۰ مترمربع واقع در اراضی ناحیه بازرگانی تحت پلاک ۱۲/۳ بخش ۴ خرمشهر جهت احداث مجموعه خدمات رفاهی اجاره ۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال شرکت طلوع زیبای اروند نمایش متن قرارداد
۱۸ واگذاری زمین به مساحت ۴۰۰۰۰ مترمربع از اراضی پلاک های ۲۹۰۶ و ۲۹۰۸ واقع در دیری فارم بخش ۴ آبادان به منظور توسعه فعالیت های شرکت شهرکهای دریایی ساحل اروند فروش ۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شرکت شهرک صنایع دریایی ساحل اروند نمایش متن قرارداد
۱۹ واگذاری زمین به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع واقع در اراضی ناحیه صنعتی ا پلاک ۱/۲۸۹ مجزی شده از ۲ بخش ۷ خرمشهر به منظور تولید کامپاند و گرانول پلیمری بر پایه پی وی سی فروش ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شرکت کیمیا اروند جنوب نمایش متن قرارداد
۲۰ واگذاری زمین به مساحت ۲۲۰۰ مترمربع واقع در پارک ۱۷ هکتاری در پلاک ۳۰۴۷ باقیمانده بخش ۴ آبادان به منظور احداث کلوپ مینی گلف اجاره ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال آقای علی ابراهیم دیراوی نمایش متن قرارداد
۲۱ واگذاری زمین به مساحت ۴۰ مترمربع بخشی از پلاک ۳۰۴۷/۲۳ بخش ۴ آبادان محدوده هفده هکتاری به منظور احداث احداث شعبه خودرویی بستنی فروشی اجاره ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال آقای محمد روئین تن نمایش متن قرارداد
۲۲ واگذاری یک باب سوله به مساحت ۱۰۰۸ متر مربع واقع در سایت صنعتی ۱۶۰هکتاری اجاره ۳۰۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال شرکت فدک تجارت اروند نمایش متن قرارداد
۲۳ واگذاری سالن نمایشگاه شماره ۲ به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع واقع در سایت دیری فارم بخش ۴ آباد ان به منظور ایجاد مرکز نمایشگاهی و خدماتی اجاره ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال آقای یدالله ابراهیمی نمایش متن قرارداد
۲۴ اجاره دو باب سوله واقع در محدوده سایت ۵۵ هکتاری شلمچه بخش ۴ خرمشهر به مساحت ۶۴۰۰ متر مربع به منظور سرمایه گذاری اجاره ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شرکت گلف اجنسی ایران نمایش متن قرارداد
۲۵ واگذاری ۵۰۰۰۰ مترمربع زمین از اراضی ناحیه بازرگانی به منظور احداث پایانه های لجستیکی(انبار سردخانه تخلیه و بارگیری) اجاره ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال آریا بنادر ایرانیان نمایش متن قرارداد
۲۶ واگذاری زمین به مساحت ۶۶۰۰۰ مترمربع به منظور احداث پایانه های لجستیکی (انبار سردخانه تخلیه و بارگیری) از اراضی ناحیه بازرگانی اجاره ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شرکت جواهر سیاه اروند نمایش متن قرارداد
۲۷ واگذاری ۵۴۰۰۰ مترمربع از اراضی ناحیه بازرگانی به منظور احداث پایانه های لجستیکی (انبار سردخانه تخلیه و بارگیری) اجاره ۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شرکت کاروان جنوب اکسین پارت ایرانیان نمایش متن قرارداد
۲۸ واگذاری زمین به مساحت ۵۵۰۰۰ مترمربع به منظور احداث پایانه صادراتی سیمان اجاره ۷,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال شرکت پایانه توسعه سیمان اروند نمایش متن قرارداد
۲۹ واگذاری زمین به مساحت ۲۵۰۰۲ مترمربع از اراضی ناحیه صنعتی خرمشهر به منظور احداث مینی ریفاینری فروش ۸,۶۰۰,۶۸۸,۰۰۰ ریال شرکت پالایش نفت اروند نمایش متن قرارداد
۳۰ واگذاری زمین به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع از اراضی ناحیه صنعتی خرمشهر به منظور احداث کارخانه تولید ساندویچ پانل و خانه های پیش ساخته پلاستیکی فروش ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شرکت صنعتگران آرام اروند نمایش متن قرارداد
۳۱ واگذاری زمین به مساحت ۲۴۹۸۹ متر مربع از اراضی ناحیه صنعتی خرمشهر به منظور احداث کارخانه تولید قطعات بتنی فوق سنگین فروش ۸,۴۹۶,۲۶۰,۰۰۰ ریال آقای عادل باقری نمایش متن قرارداد
۳۲ واگذاری سوله به مساحت ۱۰۰۸ مترمربع واقع در مجتمع صنعتی شماره یک اروند به شماره ۱-ب اجاره ۵۵۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال شرکت چگالش انرژی پایدار اروند نمایش متن قرارداد
۳۳ واگذاری یک باب سوله به متراژ ۱۰۰۸ متر مربع واقع در سایت صنعتی به منظور مونتاژ خودروهای آمبولانس، آتش نشانی و وی آی پی اجاره ۳۰۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال شرکت ستاره جنوب اروند نمایش متن قرارداد
۳۴ واگذاری ۲ باب سوله به شرکت فولاد جهان آرا اروند فروش ۱۹,۱۷۱,۸۴۰,۰۰۰ ریال شرکت فولاد جهان آرا اروند3 نمایش متن قرارداد
۳۵ واگذاری زمین به مساحت ۳۰۰۰۰ متر مربع واقع در پلاک۱۱ بخش ۴ خرمشهر از اراضی ناحیه بازرگانی شلمچه به منظور احداث پایانه صادراتی آبزیان اجاره ۰ ریال شرکت مبارک صنعت کارون نمایش متن قرارداد