اعلام نتیجه مناقصه طبخ و توزیع غذای سازمان منطقه آزاد اروند
  ۱۳۹۵/۱۲/۰۸


به اطلاع کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه طبخ و توزیع غذای سازمان منطقه آزاد اروند میرساند، جلسه کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۵/۱۲/۰۴ برگزار گردید و شرکت پویا راد اروند با قیمت پیشنهادی ۵,۱۲۹,۵۴۰,۰۰۰ ریال بعنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.


                                                                                                                                                                                                          اداره امور قراردادها