اعلام نتیجه مناقصه طبخ و توزیع غذای منطقه آزاد اروند
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۸


به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در فراخوان ارزیابی کیفی با موضوعطبخ و توزیع غذای منطقه آزاد اروند میرساند، امتیاز کسب شده توسط شرکت های مذکور به شرح ذیل می باشد. شایان ذکر است شرکت هایی که نام آنها در لیست ذیل ذکر نشده است،  امتیاز لازم جهت شرکت در مناقصه را کسب نموده اند. لذا این شرکت ها جهت اطلاع از امتیاز خود با اداره امور قراردادها تماس حاصل نمایند.(حداقل امتیاز لازم ۶۵ می باشد)

شماره تلفن های سازمان: ۱۸-۵۳۲۶۴۰۱۷-۰۶۱ 

شماره های داخلی واحد مناقصات امورقراردادها (۲۱۳ و ۱۱۳)

                                        ردیف                                    نام شرکت                                                  امتیاز

                                           ۱                                     مرجان نگین جنوب                                           ۶۰

                                           ۲                                فجر اندیکای مسجد سلیمان                     ۵۰/۵۲

                                           ۳                                     آرمان بندر جنوب                                     ۳۸/۶۵

                                           ۴                                     زرین شکوه اروند                                      ۱۷/۵۰

                                           ۵                                     بوران گستر اروند                                     ۱۷/۵۰

                                           ۶                           توسعه گران دشت میان آب شمالی            ۱۳/۷۵

                                           ۷                                          آوای رعد                                                        -