آرشیو معاملات

به منظور شرکت در هریک از مزایده های زیر روی دکمه شرکت در مزایده کنار هر آگهی کلید کنید.
فهرست معاملات فعال
عنوان تاریخ شروع فروش تاریخ پایان فروش
فروش بازار اروند خرمشهر موسوم به بازار چینی ها (کنزالمال) در منطقه آزاد اروند ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
آرشیو معاملات گذشته
عنوان تاریخ شروع فروش تاریخ پایان فروش
واگذاری آزمایشگاه کنترل کیفی غذا، دارو و مکمل های دارویی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
طبخ و توزیع غذای منطقه آزاد اروند ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی ورود و خروج خط ۴۰۰ کیلوولت خرمشهر- جهان آرا در کلیدخانه ۴۰۰ کیلوولت منطقه آزاد اروند ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
تأمین تجهیزات اجرای کارهای ساختمانی و عملیات نصب، تست و راه اندازی کلیدخانه ۴۰۰ کیلوولت منطقه آزاد اروند ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد اروند سال ۹۵ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۱۳۹۵/۰۵/۰۸
خدمات خودرویی (ترابری) سازمان منطقه آزاد اروند ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
خرید یک دستگاه X-RAY کامیونی جهت بکارگیری در مرز شلمچه ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
خرید دو دستگاه X-RAY مسافری جهت بکارگیری در مرز شلمچه ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
تجدید مناقصه خرید، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب، راه اندازی و احداث اتاق دیزل ژنراتور ساختمان اداری سایت صنعتی منطقه آزاد اروند ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
خرید یک دستگاه X-RAY کامیونی جهت بکارگیری در مرز شلمچه ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی به انضمام یک واحد دامداری در روستای حرم آباد ملایر(موسوم به باغ ملایر) ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
مزایده فروش یازده دستگاه وسیله نقلیه مستهلک سازمان منطقه آزاد اروند ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸
مزایده فروش یک قطعه زمین در سایت کردشگری (زمین جنب مجتمع تجاری کنزالمال)
مزایده فروش اقلام، لوازم و تجهیزات مازاد، قراضه و معیوب در سطح انبارها، مراکز و واحدهای سازمان منطقه آزاد اروند