قوانین و مقررات
عنوان اندازه فایل
دانلود سند آیین نامه اجرایی ارزیابی کیفی پیمانکاران 170.635 KB
دانلود سند آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره 1.312 MB
دانلود سند بخشنامه رشوه 432.437 KB
دانلود سند بخشنامه منع مداخله 50.022 KB
دانلود سند شرایط عمومی پیمان 2.728 MB
دانلود سند آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات با آخرین اصلاحات 61.948 KB
دانلود سند آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی با آخرین اصلاحات 1.138 MB
دانلود سند حد نصاب معاملات در مناطق آزاد تجاری -صنعتی سال ۹۳ 94.07 KB
دانلود سند قانون برگزاری مناقصات 127 KB
دانلود سند مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی 1.974 MB
دانلود سند آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 384.522 KB
دانلود سند حد نصاب معاملات سال ۹۴ کشور 228.573 KB